Anasayfa / Hizmetlerimiz / Site Yönetimi

Dilara temizlik Profesyonel Apartman& Site Bina Yöneticiliği

 

Yöneticiler, Apartman/Site Sakinleri Dikkat!.. İşyeri hekimi ve iş

güvenliği uzmanı çaıştırma zorunluluğu geldi… Cezası çok ağır…

2013’ten itibaren kapıcı çalıştıran apartman veya sitelere işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu geliyor. Bu da bize gösteriyor ki Dilara temizlik Profesyonel Apartman& Site Bina Yöneticiliği  almak fiili bir zorunluluk haline geliyor; çünkü bu tarz işlerin sokak arasından yapılması mümkün değil. Ve cezası da az buz değil… Dilara temizlik Profesyonel Apartman & Site Bina Yöneticiliği hizmeti almak için hala tereddütte bulunanların bir kez daha değerlendirme yapmasında fayda var.

İşte o haber:

30 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile işverenlere, yeni yükümlülükler getirildi. Bunlardan biri de apartmanlarla ilgili. “Kapıcı” çalıştıran apartmanlar ile işçi statüsünde “yönetici” çalıştıran apartmanlara, yeni bir yükümlülük geldi.

Buna göre, apartman kat malikleri kurulunun;

- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için “iş güvenliği uzmanı” ile “işyeri hekimi” çalıştırmaları

- Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden” hizmet olarak almaları gerekiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar, yakında bir yönetmelikle açıklanacak.

HER AY İÇİN 10 BİN TL

Yukarıda belirtilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını görevlendirmeyen veya bu hizmeti almayan apartman yönetimine kat maliklerine, görevlendirmediği uzman ve hekim için her ay 5+5=10 bin lira “idari para cezası” uygulanacak.

Örnek: Kapıcı çalıştıran bir apartmanda, yönetimin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini satın alma yoluna gitmediği veya bu nitelikleri taşıyan kişileri çalıştırmadığı tesit edilmiştir.Bu durumda, her ay işyeri hekimi için 5 bin, iş güvenliği uzmanı için 5 bin lira olmak üzere, tolam 10 bin lira “idari para cezası” kesilecek. Cezanın tutarı yıllık bazda (yani bir yıl boyunca olayın devam etmesi halinde) 120 bin lira olacak. Ceza 120 bin lira ile de sınırlı değil. Daha da artabilecek (6331 sayılı Kanun Md.26b). Bu cezaları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü uygulayacak. Ceza tutarı, işyerindeki işçi sayısı ile orantılı değil. Örneğin bir işçi çalıştıran apartmana da 100 işçi çalıştıran işyerine de her ay 5 + 5 = 10 bin lira idari ara cezası kesilebilecek.

UYGULAMA NE ZAMAN?

Yukarıda açıklanan idari para cezalarının, hangi tarihten itibaren uygulanacağı, apartmanların tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesine bağlı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikle apartmanlar için “tehlike sınıf ve derecesi” belirleyen bir tebliğ yayınlayacak. Buna göre, tehlike sınıfları itibariyle; – Apartmanlar “az tehlikeli” sınıfında yer alırsa, 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren, – Apartmanlar “tehlikeli” veya “çok tehlikeli” sınıfta yer alırsa, 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren, yükümlülükler yerine getirilecek. Apartmanların, dışarıdan satın alacağı iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin bedeli, Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenebilecek. Bu uygulamanın, özellikle her ay kesilecek 10 bin liralık ceza yönüyle, gözden geçirilmesinde yarar var.

Dilara temizlik Profesyonel Apartman & Site Bina Yöneticiliği

www.dilaratemizlik.com.tr  www.dilaratemizlik.com  www.malatyadilaratemizlik.com

 05362221356